Lệch trong

Xảy ra với những người có bàn chân phẳng, chuyển động này tăng nguy cơ bị tổn thương cho xương hoặc bắp thịt.