Liều lượng gây chết người

Một chất mà một liều dùng của nó có thể tiêu diệt đến 50% trong tổng số các con vật được thử nghiệm.