Liệu pháp mùi hương

Một phương pháp thay thế và bổ sung khác khi dùng thuốc. Được sử dụng để chữa bệnh dựa trên tinh dầu từ cá loại hoa lá, vỏ cây, cành, vỏ hoặc rễ của các loại thực vật.