Liệu pháp thay thế estrogen

Liệu pháp hormone được sử dụng cho những phụ nữ không có tử cung.