Lọc, gạn

Một phương pháp để chuẩn bị thức ăn, gồm hâm nhẹ thức ăn để loại bỏ tạp chất và có được chất lỏng tinh khiết.