Menstrum

Một dung môi sử dụng trong việc chiết xuất như nước, rượu và acetone.