Môi bé

Một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ ở bên ngoài. Môi nhỏ bao quanh việc mở cửa âm đạo và niệu đạo (ống thoát cho nước tiểu).