Môi lớn

Một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ ở bên ngoài. Môi lớn được bao phủ bởi lông ở người phụ nữ trưởng thành.