Ngừa thai bằng cách sử dụng hormone

Phương pháp kiểm ngừa thai sử dụng estrogen hoặc progesterone. Bao gồm thuốc tránh thai và tiêm hormone.