Người thích xem hình ảnh khiêu dâm

Cá nhân đạt được kích thích tình dục bằng cách quan sát người khác đang cởi quần áo và / hoặc tham gia vào các hoạt động tình dục mà không biết mình đang bị quan sát.