Nguồn năng lượng huyền ảo

Năng lượng tần số cao nằm ngoài quang phổ được biết đến.