Nhiễm nấm

Nhiễm trùng âm đạo gây ra bởi loài nấm Candida. Đây là một sự thay đổi trong cân bằng hóa học trong âm đạo cho phép các loại nấm phát triển quá nhanh và gây ra các triệu chứng.