Nhiễm trùng Giardiasis

Nhiễm trùng ruột non gây ra bởi các sinh vật đơn bào Giardia lamblia.