Nhịp tim mong muốn đạt được

Nhịp tim mong muốn đạt được trong thời gian tập thể dục (thường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của nhịp tim tối đa).