Nhịp

Dùng để đo một chuyển động, hoặc một hoạt động nhịp nhàng.