Ninh thức ăn

Một thuật ngữ dùng để nấu thức ăn với nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đun sôi nước.