Nước ối

Là một chất lỏng trong bào thai, có tác dụng bảo vệ thai nhi khỏi các tác động bên ngoài.