Nướng (chiên) cháy xém

Một thuật ngữ dùng để nấu đến cháy xém bề mặt thức ăn.