Om (thịt, rau..)

Nấu thịt hoặc rau, sau đó để lửa nhỏ với một ít nước và đậy nắp.