Om thịt

Thịt được nấu trong nồi có đậy nắp cho tới khi chín vàng, sau đó nấu tiếp cho tới khi chín mềm.