Phần chiết lỏng

Là một chất dịch được tách ra từ dung môi và các loại thảo mộc. Lượng cồn thay đổi theo từng sản phẩm. Về bản chất chúng là các cồn thuốc.