Phản xạ xuống sữa

Quá trình sinh lý dẫn sữa từ ngực xuống các ống dẫn sữa để trẻ bú.