Phẫu thuật qua niệu đạo

Phương pháp phẫu thuật bằng cách sử dụng một dụng cụ đặc biệt để thâm nhập thông qua niệu đạo.