Phương pháp tập không theo các động tác được thiết kế sẵn

Là các bài tập có sử dụng tạ hoặc thanh tạ, không dùng các máy tập thể dục.