Sắc thuốc uống

Đun sôi thảo mộc trong một thời gian, sau đó gạn lọc nước này.