Sắc tố màu da cam

Các sản phẩm phân hủy từ phân tử hemoglobin của các tế bào hồng cầu.