Siêu âm trực tràng

Sử dụng sóng siêu âm để xem xét các tuyến tiền liệt.