Siêu âm xuyên trực tràng

Một xét nghiệm trong đó một đầu dò siêu âm được đưa vào trực tràng của bệnh nhân để cung cấp hình ảnh của tuyến tiền liệt.