Siêu âm

Phương pháp sử dụng sóng âm để tạo nên hình ảnh của các cơ quan nội tạng trong cơ thể.