Sinh mổ

Lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ qua đường rạch từ thành bụng đến tử cung.