Sinh thiết nhau thai

Một thủ thuật trong việc lấy tế bào từ nhau thai trong ba tháng đầu tiên.