Sự lo âu quá đáng về chuyện hành sự

Xảy ra khi một người quá lo lắng về một số vấn đề nào đó trong suốt quá trình quan hệ.