Suy tim sung huyết

Loại bệnh mãn tính, xảy ra khi tim là không có khả năng cung cấp các nhu cầu oxy cho cơ thể.