Tạ dưới nước

Thiết bị tập tạ được thiết kế nhằm chịu được hoạt động dưới môi trường nước.