Tác động kiểu colin

Liên quan đến phần đối giao cảm của hệ thống thần kinh tự chủ và tiết ra chất truyền đạt acetylcholine.