Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung (Nghịch sản cổ tử cung)

Gồm các tế bào bất thường phát triển trên cổ tử cung.