Tập luyện chéo/Tập luyện kết hợp

Luyện tập ở nhiều môn thể thao khác nhau: chay bộ, đạp xe, bơi lội.