Tẩy lông bằng dung dịch chứa đường

Một quá trình tẩy lông tương tự như waxing sử dụng một loại gel làm một phần từ đường.