Tế bào bạch huyết, tế bào lympho

Một loại bạch cầu được tìm thấy trong các mạch bạch huyết.