Tế bào T ức chế

Một tế bào lympho được kiểm soát bởi các tuyến ứcnhằm hạn chế khả năng miễn dịch.