Thảo mộc dược học

Nghiên cứu và thực hành sử dụng các loại thảo dược cho mục đích ăn uống và điều trị bệnh nhân.