Theo dõi thai kỳ

Theo dõi thai kỳ bằng việc nghe và ghi lại nhịp tim của thai nhi trước và quá trình mang thai. Có thể khám bên ngoài qua bụng người mẹ, hoặc khám bên trong thông qua âm đạo người mẹ.