Thời gian phục hồi

Thực hiện vào cuối mỗi bài tập, giúp cho nhiệt độ cơ thể và nhịp tim giảm dần.