Thủ thuật hút em bé ra

Một quá trình sử dụng thiết bị hút gắn vào đầu  em bé để giúp đưa  em bé ra khỏi ống sinh trong khi lâm bồn.