Thuật nắn dây chằng

Kỹ thuật Chiropractic: Thao tác với các khớp, cơ, dây chằng để điều trị bệnh.