Thuốc làm thay đổi sự dinh dưỡng

Một chất tác động cân bằng lên các bộ phận trong cơ thể.