Thuốc nhuận tràng

Một chất thúc đẩy sự bài tiết của ruột.