Thuốc xổ nhẹ

Một chất kích thích sự co thắt của ruột; tác dụng mạnh hơn thuốc nhuận tràng.