Thụt Bari đại tràng

Chụp X-rays đại tràng sau khi uống thuốc xổ hoặc bơm bari vào.