Thụt rửa

Đưa một chiếc túi gồm có ống nước đi kèm dẫn nước hoặc chất tẩy rửa vào âm đạo.